RuseConf
Thumb image

Николай Борисов

Николай е системен инженер, с интерес в областта на операционните системи, компютърни архитектури и изобщо всичко свързано с границата между хардуер и софтуер. В последните години професионалният му опит е изключително свързан с разработването на Linux ядрото, Понастоящем усилията му са фокусирани върху разработката и подобряването на BTRFS файловата система, като част от екипа на SUSE Labs.

Контакти:
Екип