RuseConf
Thumb image

Адриан Митев

Адриан е софтуерен архитект и full-stack разработчик. Занимава се с програмиране от над 15 години. Основните му интереси са насочени към писане на качествен код, софтуерни архитектури, Microservices и DevOps. Преподава уеб програмиране в магистърския курс на Русенския университет.

Контакти:
Екип