RuseConf
Thumb image

Деян Михайлов

Деян Михайлов е докторант по теоретична физика в Кеймбриджкия Университет и работи в сферата на квантовите компютри. Интересите му са насочени към използването на квантови алгоритми за програмиране на изкуствен интелект.

Контакти:
Екип