RuseConf
Thumb image

Тодор Тодоров

AWS ентусиаст, член на AWS User Group Bulgaria, както и част от AWS Community Builders програмата на Amazon Web Services. Тодор е с интереси в областта на проектирането и изграждането на облачни решения, Infrastructure As Code, CI/CD, контейнери и DevOps методологии. Успешно сертифициран като AWS Certified Solution Architect Associate, AWS Certified SysOps Administrator, AWS Certified Developer и последно, но не и по значение AWS Security Specialty Certified. Притежава акредитация като Scrum Fundamentals Certified и също така сертификати за Certified Azure Administrator Associate и Certified Kubernetes Application Developer.

Контакти:
Екип