RuseConf
Thumb image

Камен Кръстев

Ентусиаст на тема роботи и вярващ в развитието на Русе чрез разработването на продукти и услуги с висока добавена стойност. Завършил е РУ „Ангел Кънчев“ със специалност Електроника. Притежава над десет години опит в сферата на промишлената автоматизация, роботизация, системите за събиране на данни и изграждането на нестандартно производствено оборудване. Постоянно търси по-добри технически решения и нови подходи.

Контакти:
Екип