RuseConf
Thumb image

Румен Русев

Първият компютър с който се сблъсква е Изот 310, копие на култовия PDP-8. С времето компютрите стават все по-малки и все по-мощни, но работата остава същата - писане на програми, информационни системи и изграждане на интегрирани решения. Има две първи места от националните студенстки олимпиади по програмиране. Сега като преподавател в Русенски университет се опитва да учи студентите на интересни и полезни неща и да им помогне да станат по-добри компютърни специалисти. Ръководи екип от програмисти в отдел "Разработване и поддържане на софтуерни системи" към Русенски университет.

Контакти:
Екип